Dobrovolný svazek obcí EKODOdborný poradce a koordinátor v řešení odpadového hospodářství členských obcí z Libereckého a Středočeského kraje. 

Zakladatel a jediný společník svozové firmy

O nás

Dobrovolný svazek byl založen v roce 2017 za účelem společné realizace odpadového hospodářství a zavádění principů oběhového hospodářství do praxe s cílem uspořit finanční prostředky obcí a zefektivnit odpadové hospodářství. Za tímto účelem v roce 2019 svazek založil společnost EKOD Servis s.r.o., která zajišťuje svoz komunálního a separovaného odpadu pro členy svazku. Od roku 2019 se díky realizovaným projektům podařilo významně zvýšit podíl separovaného odpadu ve členských obcích.