Zakládající dokumenty

2024-06 STanovy - Aktualizace příloha.pdf
Zveřejněno dne 1.7.2024
2024-04 StanovyA.pdf
2024-04 Zakládací smlouva s podpisy_redigováno.pdf
Zveřejněno dne 21.5.2024

Pozvánka na členskou schůzi

Pozvánky na členské schůze jsou zveřejňovány se 14 denním předstihem. Zároveň jsou zasílány na všechny členské obce.

2024-06-19 pozvánka Členská DSO.pdf
Zveřejněno dne: 31.5.2024
2024-04-.... pozvánka Členská DSO.pdf

Zveřejněno dne: 8.4.2024

2024_01_pozvánka_členská schůze.pdf
Zveřejněno dne 22.12.2023
2023-10-26 pozvánka Členská DSO.pdf
Návrh rozpočtu DSO EKOD 2024.pdf
Návrh střednědobého výhledu DSO EKO 2025 -2027.pdf
Zveřejněno dne 6.10.2023
2023-06-27 pozvánka Členská DSO.pdf
Zveřejněno dne 12.6.2023
2023-05-30 pozvánka Členská DSO.pdf
Zveřejněno dne 15.5.2023

Hospodaření

Schválený závěrečný účet a aktuální rozpočet.
Archiv dokumentů od roku 2017 nalezente https://www.mestomseno.cz/mesto-mseno/dso-ekod/

RO č. 2 2024.pdf
Zveřejněno dne 1.7.2024
ZÚ schválený 2023 .pdf
Oznámení o schválení.pdf
Zveřejněno dne 20.6.2024
Závěrečný účet 2023 - návrh.pdf
EKOD_kontrola_hospod_2023.pdf
Zveřejněno dne 20.5.2024
RO č. 1 2024.pdf
Zveřejněno dne 6.5.2024
Rozpočet - schválený DSO EKOD 2024.pdf
Střednědobý výhled - schválený DSO EKOD 2024.pdf
Oznnámení o zveřejnění_rozpočet2024.pdf

Zveřejněno dne 26.10.2023

Rozpočtové opatření 1.pdf
střednědobý_výhled.pdf
Rozpočet schválený EKOD 2023.pdf
ZÚ 2022 - schválený EKOD.pdf

Zveřejněno dne 1.6.2023


Návrh závěrečného účtu za rok 2022

Zveřejněno dne 24.3.2023
Zprava_prezkum hospodareni_DSO_EKOD.pdf
EKOD závěrečný účet 2022.pdf
Oznámení o zveřejnění podepsané.pdf
2021_závěrečný_účet.pdf
2021_zpráva_přezkum_hospodaření.pdf

Projekty

"Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů" (realizace 2019-2020)

Díky projektu podpořenému z Operačního fondu Životní prostředí, který realizuje Dobrovolný svazek obcí EKOD, získaly naše obce nádoby na tříděné odpady. Cílem tohoto projektu je snížit množství směsného komunálního odpadu a zvýšit množství recyklovatelných odpadů jako je papír, plast, bioodpad a sklo. Tyto druhy odpadů mohou být surovinou pro výrobu dalších výrobků a tedy nekončit bez využití na skládkách nebo spalovnách odpadů.

Cílem projektu je vybudování systému odděleného sběru materiálově využitelných odpadů na rozhraní Středočeského a Libereckého kraje. Realizací tohoto projektu se navýší kapacita systému separace a svozu tříděných odpadů.


             

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.